loading...

Nu kan vi erbjuda två nya upplägg av Vård- och omsorgsutbildningen. Vi erbjuder inriktning mot äldreomsorg och psykiatri. Läs mer om dem nedan. Kursstart är efter sommaren. 
Barn- och fritidsutbildningen har enligt Växjö kommun nästa antagning till hösten. 

Vi har mycket lärarledd undervisning och våra elever tar till sin kunskap både genom föreläsningar, praktiska moment, grupparbeten och individuella studier.
Det blir ett skolår att minnas för resten av sitt liv!
Vi tar in elever löpande men försöker samla ihop de antagna så att vi får en klass.

Välkommen med din ansökan! 

äldreomsorg & psykiatri - kombinera jobb med utbildning!

Utbildningsupplägg: Eleven har möjlighet att jobba 50–75% samtidigt som de går utbildningen och får lärarledd undervisning i grupp. Arbetsgivaren kan behålla sin personal och eleven kan gå på schema, med två fasta undervisningsdagar i veckan.

Vad krävs av arbetsgivaren: Att eleven är frilagd från sitt schema två fasta dagar i veckan för lärarledd undervisning på skolan, - att eleven får möjlighet att göra sina empiriska studier på arbetsplatsen, - utbildad handledare som får tid för reflektion tillsammans med eleven.

Utbildning: Vård och omsorg  Inriktning:  Äldreomsorg eller Psykiatri
Utbildningstakt: 100 % Antal poäng: 1550p
Utbildningstid: ca 50 - 60 veckor
Undervisning: Reguljär lärarledd undervisning 2 fasta dagar i veckan i grupp. Övrig inlärning styr eleven själv över.
APL: Genomförs löpande på arbetsplatsen med utbildad handledare.
Lärplattform: It´s learning
Förkunskaper: Svenska grund, Matematik grund
Ansökan:  Sker via Växjö kommun, Växjölöftet www.vaxjo.se/vuxenutbildningen
Ansökan öppen 23 juli till den 31 augusti.
Utbildningsstart: 17 september 2018

Äldreomsorg

Kurser som ingår:
Grundutbud: 1050 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Etik- och människans livsvillkor 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Medicin 1 150 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Palliativ vård 100 poäng  
 
Inriktning: 500 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng
Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng Vårdpedagogik och handledning 100 poäng  Gymnasiearbete 100 poäng
 

VÅrd och omsorg

Om du är intresserad av att arbeta med människor är vård- och omsorg rätt utbildning för dig. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. Vår vård- och omsorgsutbildning gör dig väl förberedd för ett yrke där du arbetar med människor.

Lärare

Undervisningen leds av våra duktiga lärare Nina Bergljung, Åsa Lindvall och Cathrine Eklund.

PSYKIATRI

Kurser som ingår:
Grundutbud: 1050 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Medicin 1 150 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Palliativ vård 100 poäng  
 
Inriktning: 500 poäng
Psykiatri 2 200 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng  Gymnasiearbete 100 poäng
 

Barn och fritid

Inom barnomsorgen är det stor brist på utbildad personal. Är du intresserad av att jobba med barn och ungdomar så är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val för dig. Här erbjuds en lärlingsutbildning där du kan utbilda dig till barnskötare inom förskola eller elevassistent i skola.
 

Växjö Fria Gymnasium AB
Telefon: 0470 – 762851
E-post: infovux@vaxjofria.se
Adress: Storgatan 82C, Box 466, 352 46 Växjö
Org. nr: 556584-7836
 
Copyright © 2015