loading...

Växjö Fria Vuxenutbildning
 

Ansökan till Barn- och fritid och Vård- och omsorg är öppen och sker via Växjölöftet.

 Barn-och fritid är en lärlingsutbildning och Vård och omsorg läser du reguljärt.
Du skickar din ansökan till Växjölöftet.

Tryck här för att komma till ansökningsidan.

 


Vi har lärarledd undervisning med föreläsningar, praktiska moment och grupparbeten.

Nästa kursstart för vård och omsorgsutbildningen är
vecka 4, vecka 9 och vecka 12

 

VÅrd och omsorg

Är du intresserad av att arbeta med människor är
Vård- och omsorgsprogrammet rätt utbildning för dig.
Du kommer möta människor som behöver hjälp och stöd i livets olika skeden. Vår utbildning gör dig väl förberedd för att arbeta i detta yrke.

Lärare

Undervisningen leds av våra duktiga lärare Nina Bergljung, Åsa Lindvall, Cathrine Eklund och Tine-Lill Wardrum

Barn och fritid

 Är du intresserad av att jobba med yngre barn så är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val för dig. Genom fostran, omsorg och lärande kommer du att få ta del av barnens vardag i förskolan. Vår utbildning gör dig väl förberedd för att arbeta i detta yrke.

Växjö Fria Gymnasium AB
Telefon: 0470 – 762851
E-post: infovux@vaxjofria.se
Adress: Storgatan 82C, Box 466, 352 46 Växjö
Org. nr: 556584-7836
 
Copyright © 2015