loading...

Växjö Fria Vuxenutbildning

Nyheter

Till hösten kommer vi att starta utbildningen undersköterska
med inriktningen funktionsnedsättning

Vi kommer även starta inriktningen
elevassistent inom utbildningen barn och fritid.


Hör av er till oss om du är intresserad så berättar vi mer.

 Barn-och fritid är en lärlingsutbildning och Vård och omsorg läser du reguljärt.
Du skickar din ansökan till Växjölöftet.

Tryck här för att komma till ansökningsidan.

 


Vi har lärarledd undervisning med föreläsningar, praktiska moment och grupparbeten.

Nästa kursstart för vård och omsorgsutbildningen är vecka 12

Barnskötarutbildningen är just nu full
men vi hoppas kunna starta en ny grupp senare i vår.

 

VÅrd och omsorg

Är du intresserad av att arbeta med människor är
Vård- och omsorgsprogrammet rätt utbildning för dig.
Du kommer möta människor som behöver hjälp och stöd i livets olika skeden. Vår utbildning gör dig väl förberedd för att arbeta i detta yrke.

Lärare

Undervisningen leds av våra duktiga lärare Nina Bergljung, Åsa Lindvall, Cathrine Eklund och Tine-Lill Wardrum

Barn och fritid

 Är du intresserad av att jobba med yngre barn så är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val för dig. Genom fostran, omsorg och lärande kommer du att få ta del av barnens vardag i förskolan. Vår utbildning gör dig väl förberedd för att arbeta i detta yrke.

Växjö Fria Gymnasium AB
Telefon: 0470 – 762851
E-post: infovux@vaxjofria.se
Adress: Storgatan 82C, Box 466, 352 46 Växjö
Org. nr: 556584-7836
 
Copyright © 2015