loading...

NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER

Du som vill bli barnskötare har nu möjlighet att studera hos oss i höst.

Ta kontakt med lärarna på vår skola under vecka 32 för mer information och hur ansökan går till. 
infovux@vaxjofria.se, telefon 0470-762851

 Det är en lärlingsutbildning. Du skickar din ansökan till Växjölöftet.

Ansökan öppnar hos Växjölöftet vecka 33. 
Växjölöftet:
https://vaxjo.siriusit.net/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_vaxjo&scriptcomponent.cmtagname=trex-vaxjo-ansokan_vuxenutbildning-cfd&service_name=ansokan_vuxenutbildning


Vi har mycket lärarledd undervisning då elever tar till sig kunskap både genom föreläsningar, praktiska moment, grupparbeten och individuella studier.
Det blir ett skolår att minnas för resten av ditt liv!
Vi har löpande antagning men erbjuder undervisning i grupp.


Vi erbjuder även utbildning till undersköterska för dig som inte har arbetat inom vården tidigare eller till dig som redan arbetar där. Du läser två dagar i veckan på skolan med lärarledd undervisning och arbetar övrig tid på ditt arbete. Vi erbjuder inriktning inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och psykiatri.
Ansökan till vårdutbildningarna öppnar den 23 juli. 

Växjölöftet: https://vaxjo.siriusit.net/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_vaxjo&scriptcomponent.cmtagname=trex-vaxjo-ansokan_vuxenutbildning-cfd&service_name=ansokan_vuxenutbildning

VÅrd och omsorg

Om du är intresserad av att arbeta med människor är vård- och omsorg rätt utbildning för dig. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. Vår vård- och omsorgsutbildning gör dig väl förberedd för ett yrke där du arbetar med människor.

Lärare

Undervisningen leds av våra duktiga lärare Nina Bergljung, Åsa Lindvall och Cathrine Eklund.

Barn och fritid

Inom barnomsorgen är det stor brist på utbildad personal. Är du intresserad av att jobba med barn och ungdomar så är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val för dig. Här erbjuds en lärlingsutbildning där du kan utbilda dig till barnskötare inom förskola eller elevassistent i skola.

Växjö Fria Gymnasium AB
Telefon: 0470 – 762851
E-post: infovux@vaxjofria.se
Adress: Storgatan 82C, Box 466, 352 46 Växjö
Org. nr: 556584-7836
 
Copyright © 2015