VÅRD -OCH OMSORGSUTBILDNING

Vårt mål är att ge dig en god vård- och omsorgsutbildning så att du blir väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Utbildningen ger dig en välbalanserad kombination av teoretiska studier och praktiska erfarenheter. Under utbildningen kommer du att ha 15 veckor APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande.

Du som väljer att läsa utbildningen på plats i skolan kommer få en varierad undervisningen med stor delaktighet i "huret" av dig som elev. Våra engagerade vårdlärare har som mål att möta varje elev utifrån dennes föruts
ättningar.

Du kan också välja att läsa utbildningen på distans. Om du väljer att läsa på distans så kommer du att läsa större del av utbildningen på distans via vår lärplattform. Du kommer att ha digitala lektioner och föreläsningar som du kan ta del av när det passar dig, men också möjlighet att var med på liveföreläsningar. Vissa moment kommer att vara obligatoriska, så som praktiska moment och examinationer. 

Vi följer Vård- och Omsorgscollege riktlinjer för att svara upp mot branchens kvalitetskrav. Totalt omfattar utbildningen 1500 poäng.

Välkommen att kontakta oss, eller boka in ett studiebesök, så berättar vi mer om hur utbildningen är upplagd.


               
Vi är certifierade utbildare av
Vård och omsorgscollege och när du slutar hos oss får du ett diplom som gör dig anställningsbar. 

Undersköterska - kombinera jobb med utbildning!
Om du är intresserad av att arbeta med människor är vård- och omsorg rätt utbildning för dig. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. Vår vård- och omsorgsutbildning gör dig väl förberedd för ett yrke där du arbetar med människor.

Utbildningsupplägg:
Eleven har möjlighet att jobba deltid samtidigt som de går utbildningen och får lärarledd undervisning i grupp. Arbetsgivaren kan behålla sin personal och eleven kan gå på schema, med två fasta undervisningsdagar i veckan. Resterande tid för inlärning styr man själv över.

Vad krävs av arbetsgivaren:
- att eleven är frilagd från sitt schema två fasta dagar i veckan för lärarledd undervisning på skolan om eleven läser på plats i skolan,

Utbildning: Vård och omsorg 
Utbildningsstart: Kontakta Växjö Kommun, Vuxenutbildningen för vidare information. 
Utbildningstakt: 100 %
Antal poäng: 1500p
Utbildningstid: ca 60 veckor
Undervisning: Reguljär lärarledd undervisning 2 fasta dagar i veckan i grupp.
Övrig inlärning styr eleven själv över.
Distans så styr eleven själv över tid och plats för inlärning.
APL: 15 veckor
Lärplattform: Microsoft office, Teams
Förkunskaper: Svenska grund


ANSÖKAN:  Sker via Växjö kommun, Vuxenutbildningen, tryck här

 

Kurser1500 p

 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning  1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning  2
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 2
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Vård- och omsorg specialisering  
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1