vård- och omsorgsutbildning


Vårt mål är att ge dig en god vård- och omsorgsutbildning så att du blir väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Utbildningen ger dig en välbalanserad kombination av teoretiska studier och praktiska erfarenheter. Under utbildningen kommer du att ha 15 veckor APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande.

I skolan kommer vi variera undervisningen så mycket som möjligt. Våra engagerade vårdlärare har som mål att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.
Vi följer
Vård- och Omsorgscollege riktlinjer för att svara upp mot branchens kvalitetskrav. Totalt omfattar utbildningen 1500 poäng. Vi erbrjuder inriktningarna äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri (hösten 2019) och funktionsnedsättning. 

Välkommen att
kontakta oss, eller boka in ett studiebesök, så berättar vi mer om hur utbildningen är upplagd.

Obligatoriska och valbara kurser 
 
Obligatoriska kurser, 1200 p

 • Hälsopedagogik                                                   
 • Medicin 1                                                            
 • Etik- och människans livsvillkor                            
 • Psykiatri 1                                                           
 • Psykologi 1                                                            
 • Specialpedagogik 1                                               
 • Vård- och omsorgsarbete 1                                    
 • Vård- och omsorgsarbete 2                                    
 • Gymnasiearbete     
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a                                                   

Valbara kurser, totalt 300 p

 • Vård- och omsorg vid demenssjukdom 
 • Akutsjukvård                                                       
 • Äldres hälsa och livskvalitet     
 • Specialpedagogik 2
 • Socialpedagogik     
 • Palliativ vård   
 • Psykiatri 2 (hösten 2019)
 • Rättspsykiatri (hösten 2019)                           
Undersköterska - kombinera jobb med utbildning!
Om du är intresserad av att arbeta med människor är vård- och omsorg rätt utbildning för dig. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. Vår vård- och omsorgsutbildning gör dig väl förberedd för ett yrke där du arbetar med människor.

Utbildningsupplägg: Eleven har möjlighet att jobba deltid samtidigt som de går utbildningen och får lärarledd undervisning i grupp. Arbetsgivaren kan behålla sin personal och eleven kan gå på schema, med två fasta undervisningsdagar i veckan.

Vad krävs av arbetsgivaren:
- att eleven är frilagd från sitt schema två fasta dagar i veckan för lärarledd undervisning på skolan,

Utbildning: Vård och omsorg 
Inriktning:  Akutsjukvård, Äldreomsorg eller Funktionsnedsättning
Utbildningsstart: HT19 (16 september)
Utbildningstakt: 100 %
Antal poäng: 1500p
Utbildningstid: ca 60 veckor
Undervisning: Reguljär lärarledd undervisning 2 fasta dagar i veckan i grupp.
Övrig inlärning styr eleven själv över.
APL: 15 veckor
Lärplattform: Microsoft office 
Förkunskaper: Svenska grund,
Ansökan:  Sker via Växjö kommun, Vuxenutbildningen, tryck här
Ansökan är öppen den 22 juli till den 18 augusti