BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT

Är du är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar är barn- och fritidsprogrammet rätt utbildning för dig. Vårt mål är att ge dig en god utbildning så att du blir väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Utbildningen ger dig en välbalanserad kombination av teoretiska studier och praktiska erfarenheter.

Vi har lärarlädd undervisning (reguljär) i klassrum lär du tillsammans med andra vuxna i grupp. Väljer du denna utbildning där man har 10 veckors heltids-APL under sin utbildning. 

I skolan kommer vi variera undervisningen så mycket som möjligt. Våra lärare har som mål att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Du kan även komma till skolan utanför den lärarledda undervisningen och få extrastöd i inlärningsprocessen eller i svenska språket.

Välkommen att kontakta oss, eller boka in ett studiebesök, så berättar vi mer om hur utbildningen är upplagd.

Mer om hur antagningen går till hittar du
här.

Barnskötare - kombinera jobb med utbildning!

Utbildningsupplägg:
Eleven har möjlighet att jobba deltid samtidigt som de går utbildningen och får lärarledd undervisning i grupp. Arbetsgivaren kan behålla sin personal och eleven kan gå på schema, med två fasta undervisningsdagar i veckan.

Vad krävs av arbetsgivaren:
- att eleven är frilagd från sitt schema två fasta dagar i veckan för lärarledd undervisning på skolan,

Utbildning: Barnskötare/Elevassistent
Utbildningsstart: 
Kontakta Växjö Kommun, Vuxenutbildningen för vidare information. 

Utbildningstakt: 100 %
Antal poäng: 1300p
Utbildningstid: ca 45 veckor
Undervisning: Reguljär lärarledd undervisning 2 fasta dagar i veckan i grupp.
Övrig inlärning styr eleven själv över.
APL: ca 10 veckor 
Lärplattform: Microsoft office, Teams
Förkunskaper: Svenska grund

Kurser som ingår:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Lärande och utveckling 
 • Barns lärande och växande 
 • Etnicitet och kulturmöten 
 • Specialpedagogik 1
 • Pedagogiskt arbete 
 • Hälsopedagogik 
 • Kommunikation
 • Människors miljöer
 • Grundläggnade vård och omsorg
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Skapande verksamhet (barnskötare)
 • Specialpedagogik 2 (elevassistent)

Totalt 1300 poäng som läses på cirka 45 veckor.