VÅRA UTBILDNINGAR

Bristen på undersköterskor och vårdbiträden är stor och med nuvarande utbildningstakt samt avgångar kommer det bli svårt att upprätthålla en god vård och omsorg i framtiden.
Vårt mål är att ge dig högklassig utbildning inom omvårdnadsområdet så att du är väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Utbildningen ger dig en välbalanserad kombination av teoretiska studier och praktiska erfarenheter. Under utbildningen kommer du att ha 15 veckor APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande.

I skolan kommer vi variera undervisningen så mycket som möjligt. Våra duktiga och engagerade vårdlärare kommer att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Vi följer Vård- och Omsorgscollege riktlinjer för att svara upp mot branchens kvalitetskrav. Totalt omfattar utbildningen 1500 poäng. Vi erbjuder inriktningen Äldreomsorg, Hälsa och sjukvård samt Funktionsnedsättning


Välkommen att kontakta oss, eller boka in ett studiebesök, så berättar vi mer om hur utbildningen är upplagd.

 

Barn och fritid

 Är du intresserad av att jobba med yngre barn så är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val för dig. Genom fostran, omsorg och lärande kommer du att få ta del av barnens vardag i förskolan. Vår utbildning gör dig väl förberedd för att arbeta i detta yrke.

Vård och omsorg

Är du intresserad av att arbeta med människor är
Vård- och omsorgsprogrammet rätt utbildning för dig.

Du kommer möta människor som behöver hjälp och stöd i livets olika skeden. Vår utbildning gör dig väl förberedd för att arbeta i detta yrke.