Vård- och omsorgsutbildning

Bristen på undersköterskor och vårdbiträden är stor och med nuvarande utbildningstakt samt avgångar kommer det bli svårt att upprätthålla en god vård och omsorg i framtiden.
 

Vårt mål är att ge dig högklassig utbildning inom omvårdnadsområdet så att du är väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Utbildningen ger dig en välbalanserad kombination av teoretiska studier och praktiska erfarenheter. Under utbildningen kommer du att ha 15 veckor APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande.

I skolan kommer vi variera undervisningen så mycket som möjligt. Våra duktiga och engagerade vårdlärare kommer att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.
Vi följer Vård- och Omsorgscollege riktlinjer för att svara upp mot branchens kvalitetskrav. Totalt omfattar utbildningen 1500 poäng.

Vi erbjuder inriktningen Äldreomsorg, Hälsa och sjukvård samt Funktionsnedsättning


Välkommen att kontakta oss, eller boka in ett studiebesök, så berättar vi mer om hur utbildningen är upplagd.

Obligatoriska och valbara kurser 
 
Obligatoriska kurser, 1050 p
Hälsopedagogik                                                 100p
Medicin 1                                                            150p
Etik- och människans livsvillkor                   100p
Psykiatri 1                                                           100p
Psykologi 1                                                            50p
Specialpedagogik 1                                            100p
Vård- och omsorgsarbete 1                              200p
Vård- och omsorgsarbete 2                              150p
Gymnasiearbete                                                 100p
 
Valbara kurser, totalt 300 p
Akutsjukvård                                                       200p
Vård- och omsorg vid demenssjukdom          100p
Äldres hälsa och livskvalitet                             200p
Specialpedagogik 2                                             100p
Socialpedagogik                                                  100p

Övriga kurser som ingår i utbildningen är 
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1  100p
Samhällskunskap 1a1                                         50p