OM OSS!


Växjö Fria vuxenutbildnig är en del av Växjö Fria Gymnasium som är en väl etablerad gymnasieskola i Växjö kommun. Skolan ligger i ICON-huset i Växjös Arenastad.
Växjö Fria Gymnasium har funnits sedan 2001 och erbjuder fyra nationella program: Naturvetenskapliga programmet, Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Till skolan hör också en mindre enhet där elever med diagnos inom NPF som går på introduktionsprogrammet.


Växjö Fria Gymnasium ingår i Denbrokoncernen vilken ägs av Claes Bromander och Thomas Denward. Claes och Thomas är sociala entreprenörer och har gedigen bakgrund inom utbildning, psykiatri samt vård och omsorg. Båda har undervisat och handlett personal inom omsorg och psykiatri på olika nivåer. Claes är även utbildad vårdlärare och har genomgått den statliga rektorsutbildningen

I Denbrokoncernen ingår också  Denbro Omsorg  och Denbro Utveckling.