Växjö fria gymnasium startade 2001 genom en sammanslagning av Växjö Internationella skola och Växjö Fria Vårdgymnasium.
På gymasieskolan går idag ca 430 elever fördelat på skolans olika program Natur, Samhäll, Ekonomi, Vård- och omsorgIntroduktion och Språkintroduktion. 

Skolan ingår i Denbrokoncernen vilken ägs av Claes Bromander och Thomas Denward.
Claes och Thomas är sociala entreprenörer och har gedigen bakgrund inom utbildning, psykiatri samt vård och omsorg. Båda har undervisat och handlett personal inom omsorg och psykiatri på olika nivåer. Claes är även utbildad vårdlärare och har genomgått den statliga rektorsutbildningen

I Denbrokoncernen ingår även Denbro Omsorg AB och Denbro Fristad AB.