LÄRARE VO
Nina Bergljung
nina.bergljung@vaxjofria.se

LÄRARE VO
Lotta Wilhelmson
lotta.wilhelmson@vajxofria.se
 

LÄRARE VO
Annika Lund
annika.lund@vajxofria.se
 

LÄRARE BF
Lotta Isaksson
lotta.isaksson@vaxjofria.se
 

REKTOR
Åsa Arfvidsson
asa.arfvidsson@vaxjofria.se
0470-76 24 52

SKOLCHEF
Maria Blom
maria.blom@vaxjofria.se
 

Undervisningen på 

Växjö Fria Vuxenutbildning leds av 

 utbildade yrkeslärare med många års erfarenhet inom sin bransch.
En av dem är Nina Bergljung: