LÄRARE VO
Nina Bergljung
nina.bergljung@vaxjofria.se

LÄRARE VO
Tina Sturesson
tina.sturesson@vaxjofria.se

LÄRARE BF
Cathrine Eklund
cathrine.eklund@vaxjofria.se

REKTOR
Åsa Arfvidsson
asa.arfvidsson@vaxjofria.se
0470-76 24 52

SKOLCHEF
Maria Blom
maria.blom@vaxjofria.se
 

Undervisningen på 

Växjö Fria Vuxenutbildning leds av 

 utbildade yrkeslärare med många års erfarenhet inom sin bransch.
En av dem är Nina Bergljung: