Skicka meddelande

Ring

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Du når oss på 0470–76 28 51

Adress

Växjö Fria Gymnasium
Storgatan 82C
 

e-post

Rektor: Åsa Arfvidsson, asa.arfvidsson@vaxjofria.se
0470-76 24 52

Lärare VO: Nina Bergljung, nina.bergljung@vaxjofria.se

Lärare BF: Cathrine Eklund,
cathrine.eklund@vaxjofria.se

Lärare BF: Lena Holmberg
lena.holmberg@vaxjofria.se